Onderdeel van de Quintus Five Groep. Design: skepja